شنبه 10 خرداد 1399

شرح مناقصه/مزایده

 • تجدید مناقصه و مزایده عمومی

 • شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ها و اجاره تعدادی واحد تجاری به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه و مز


  "آگهي تجدید مناقصه و مزايده عمومي "

   

          شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ها و اجاره تعدادی واحد تجاری به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه و مزایده عمومي اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت يك هفته کاری جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر 65 آزادراه تهران قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهرجديدهشتگرد- تلفن تماس : 02644266400 - امور قراردادها مراجعه نمايند.

  1) نشاني محل اجراي پروژه : شهر جديد هشتگرد

  2) مهلت دریافت اسناد  :   از تاریخ 9/4/95 لغایت 20/4/95  

  3)مهلت قبول پيشنهادات و تحویل اسناد  :  26/4/95 واحد حراست

  4) زمان گشایش پیشنهادات : 27/4/95

  5)درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه و مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

  6) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

  7) كليه هزينه هاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين  هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده مي باشد .

   

  ردیف

  موضوع

  برآورد هزینه (ريال)

  موافقت اصولی و استانداردهای مربوطه

  مدت اجرا (ماه)

  سپرده 5% ( ريال)

  1

  خرید آسفالت بیندر و توپکا

  10/000/000/000

  -

  7

  500/000/000

  2

  اصلاح جداول فاز 1

  2/500/000/000

  راه و باند

  3

  125/000/000

  3

  اصلاح جداول فاز 2

  2/500/000/000

  راه و باند

  3

  125/000/000

  4

  اجرای پیاده رو سازی فاز 1 و 2

  3/000/000/000

  راه و باند

  4

  150/000/000

  5

  اجرای لکه گیری نوار حفاری آسفالت سطح شهر

  3/000/000/000

  راه و باند

  7

  150/000/000

  6

  اجرای پیاده رو سازی فاز 3 و 4

  2/000/000/000

  راه و باند

  4

  100/000/000

  7

  اصلاح هندسی میدان شهدای فشند

  2/000/000/000

  راه و باند

  4

  100/000/000

    

  ردیف

  موضوع

  مبلغ پایه ماهانه(ريال)

  سپرده

  1

  اجاره چایخانه پارک گلستان

  18/000/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

  2

  اجاره یک واحد تجاری در مجتمع تجاری آبیدر تحلیل

  1/500/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

  3

  اجاره جایگاه نصب کانکس جهت بوفه دانشگاه شهرداری

  10/000/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

  4

  اجاره بلوک اول بدنه شهری

  38/000/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

  5

  اجاره بلوک دوم بدنه شهری

  45/000/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

  6

  اجاره بلوک سوم بدنه شهری

  36/000/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

  7

  اجاره بلوک چهارم بدنه شهری

  33/000/000

  5% قیمت پیشنهادی در یک سال

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا