یکشنبه 26 دی 1400

کد صفحه: 20929
تاریخ انتشار: 3 خرداد 1397 9:58
معرفی معاونت فنی و شهرسازی

 

 

 

معاون فنی شهرسازی:

مهندس رضا معدنی پور

 

تحصیلات

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا دشت

کارشناسي مهندسي معماري ـ دانشگاه شهيد چمران اهواز  (1384)

 

 

تاریخ

برخی از سوابق و مسئولیت های اجرایی

(1386-87)

(1386)

(1387-88)

(1387-88)

(1387-88)

(1387-88)

(1388-89)

(1388-89)

(1388-89)

(1388-89)

(1388-89)

(1388-89)

(1390)

(1390)

(1390)

(1390)

(1390)

(1391-93)

(1393)

(1393)

(1393)

1. مسئول طرح تفصیلی ، بر و کف و متصدی کنترل نقشه ، شهرداری شهرجدید هشتگرد

2 . ناظر عالی پروژه تکمیل ساختمان شهرداری ، شهر جدید هشتگرد

3 . مدیر معماری – شهرسازی ، شهرداری تنکمان

4 . جانشین شهردار تنکمان و صاحب حق امضا از طرف شهردار

5 . دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری ، شهرداری تنکمان

6 . عضو کمیسیون معاملات (عمده و متوسط) ،  شهرداری تنکمان

7 . معاون معماری شهرسازی ، شهرداری صالحیه ، رباط کریم

8 . عضو هیات مدیره سازمان حمل و نقل ، شهرداری صالحیه،رباط کریم

9 . جانشین شهردار صالحیه و صاحب حق امضا از طرف شهردار

10 . دبیر کمیسیون توافقات ،  شهرداری صالحیه ، رباط کریم

11 . عضو کمیسیون تحویل کالا و خدمات ،  شهرداری صالحیه ، رباط کریم

12 . عضو کمیسیون معاملات (عمده و متوسط) ،  شهرداری صالحیه ، رباط کریم

13 . معاون شهرداری آبیک ، آبیک

14 . عضو هیات مدیره سازمان حمل و نقل ، شهرداری آبیک

15 . جانشین شهردار آبیک و صاحب حق امضا از طرف شهردار

16 . عضو کمیسیون عالی معاملات ،  شهرداری آبیک

17 . عضو کمیسیون تشخیص مشاغل مزاحم (بند 20 ماده 55) ،  شهرداری آبیک

18 . رییس دفتر نمایندگی نظام مهندسی ، شهرجدید هشتگرد

19 . مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی استان البرز

20 . سرپرست فنی و شهرسازی ، شهرداری تنکمان

21 . مشاور شهردار شهرداری صالحیه ، رباط کریم

(1394)

22 . سرپرست دفتر فنی شهرداری شهر جدید هشتگرد

(1396)

23 . معاونت شهرسازی و عمران شهرداری شهر جدید هشتگرد

 

 

 

 

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا