پنج شنبه 19 تیر 1399

شرح خبر

کد صفحه: 22062
دسته خبر: عمومی
تاریخ انتشار: 9 مهر 1397 13:43
افزایش فضای سبز شهرجدید هشتگرد در دستور کار شهرداری
1397/7/9

افزایش فضای سبز شهرجدید هشتگرد در دستور کار شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری شهرجدید هشتگرد، در اجرای سیاست های برنامه ریزی شده توسعه شهری شهرداری اقدام به احداث، کاشت و نگهداری از فضای سبز 5 نقطه از سطح شهر در فازهای مختلف شهری نمود.

مهندس آقائی شهردار شهرجدید هشتگرد دراینخصوص گفت: در حال حاضر بیش از 30 پارک محله ای و دو پارک شهری (گلستان15 هکتار و خلیج فارس با 5.2 هکتار) در شهروجوددارد وبراساسمطالعاتوبررسیهايوزارتمسکنوشهرسازي،سرانهمتعارفوقابلقبولفضايسبزشهريدرشهرهايایـرانبین  7 تا 12مترمربعبرايهرنفراست که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوي محـیط زیسـت سـازمان ملـل متحـد( 20 تا 25 متر مربع برای هر نفر) رقم کمتری است،اما شهر جدید هشتگرد با 32 متر مربع فضای سبز برای هر نفر دارای وضعیت مناسبی می باشد.

شهردار با اشاره اینکه توسعه‌ فضای سبز شاخص مهمی در بسته های مدیریت شهری است تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری درخصوص فضای سبز و پارک های محله ای، افزایش سرانه فضای سبز با توجه به وسعت جغرافیایی شهر و تأمین آبیاری فضای سبز از طریق پسآب تصفیه خانه(سیستم آب غیرشرب) درنتیجه آماده سازی و اجرای زیر ساخت ها های مورد نیاز آبیاری فضای سبز به صورت مویرگی به تمامی نقاط شهری تعریف شده است.

منهدس آقائی با اشاره به مساحت 86،000 مترمربعی فضای سبز رمپ و لوپ ورودی شهر توضیح داد: روزانه 70 تانکر آب جهت آبیاری این فضا مورد استفاده قرار می گرفته که به همت شهرداری و با بهره برداری از لوله کشی #خط_انتقال_پسآب_تصفیه_خانه شهر، تعبیه دو مخزن 22،000 لیتری و جدا سازی کامل شبکه آب فضای سبز از آب شرب شهری ضمن #حذف_کامل_70_سرویس_تانکر_آبیاری به صورت روزانه ، فضای سبز ورودی شهر تحت آبیاری قطره ای و تحت فشار قرار گرفته است.

شهردار با اشاره به اجرای کامل طرحاستفاده از پسآب تصفیه خانه فاضلاب برای آبیاری فضای سبز شهری افزود: در شرایط کم آبی، این اقدام که نخستین بار در استان البرز در شهرما انجام شده است می‌تواند در کاهش مصرف آب تأثیر به سزایی داشته باشد و از این جهت در کشور جزو معدود شهرهایی هستیم که سیستم آبیاری فضای سبز را از سیستم آب شرب شهری جداسازی کرده و بنابراین مشکلی در افزایش فضای سبز شهری در شرایط کم آبی نخواهیم داشت. در حقیقت فضاهای سبز ریه های تنفسی شهر به شمار می روند و با تدبیر مدیران شهری، شهرجدید در وضعیت مناسبی از فضای سبز به سر می برد. دراین راستا شهرداری بانگاه به معضل کمبود آب در کشور و لزوم استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر تصمیم به بازچرخانی و استفاده مجدد فاضلاب تصفیه شده شهر با استفاده از جانمایی مخازن ذخیره آب در پارک ها و فضاهای سبز و انتقال آب با ماشین های مخصوص حمل آب گرفت که اثرات مثبت بسیاری از جمله کنترل و جلوگیری از خشک شدن فضای سبز موجود، بهینه سازی و افزایش بهره وری مصرف آب، حفظ منابع آبی موجود از طریق برگشت دادن جریان های فاضلاب بهزمین و ... را در برداشته است.

در ادامه مهندس آقائی توضیح داد: درحال حاضر و در اجرای سیاست های برنامه ریزی شده مدیریت شهری جهت توسعه شهرجدید و اجرای توزیع عادلانه فضای سبز شهری، شهرداری اقدام به احداث، کاشت و نگهداری 18810 متر مربع فضای سبز شهری در بلوارهای گوهران به مساحت 8800 متر مربع ، حاشیه بلوار شهدای فشند با مساحت 7760 متر مربع، حاشیه بلوار خلیج فارس جنوبی به مساحت 2250 متر مربع، میدان مهر و میدان شهدای فشند نمود.

شهردار در انتهابا توجه به نقش چندگانه وجود فضای سبز در محیط‌های شهری، به عنوان عناصر زنده و کارا، در افزایش کیفیت‌ امکانات زیست‌پذیری شهر و نقش مؤثر آنها در مدیریت آبهای سطحی، سیلابها و جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین و ارتقا کیفیت بصری، سیمای شهریو ایجاد جاذبه  گردشگری،به ضرورت مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز،فرهنگ سازی در حوزه فضای سبز و آموزش پرسنل فضای سبز شهری جهت حفظ و مراقبت از فضای سبز شهری اشاره داشت.

 

Photo _2017-11-06_11-47-33

 

خدمتی دیگر1

 

Photo _2018-05-23_11-04-00

 

Photo _2018-05-24_11-58-05

 

Photo _2018-05-24_11-58-42

نظرات کاربران

نظرات کاربران
نام:
آدرس ایمیل:
متن پیام:

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا