یکشنبه 26 دی 1400

شرح خبر

کد صفحه: 21150
دسته خبر: عمومی
تاریخ انتشار: 13 خرداد 1397 10:8
آگهی تجدید مزایده عمومی -اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد
1397/3/13

" آگهی تجدید مزایده عمومی "

شهرداری شهرجدید هشتگرد در نظر دارد به استثنا مجوزهای صادر شده از شورای محترم اسلامی شهر در خصوص اجاره واحدهای تجاری شهرداری شهرجدید هشتگرد از طریق تجدید مزایده عمومی به شرح جدول ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه ، حداکثر به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر 65 آزادراه تهران – قزوین ، شهرجدید هشتگرد شهرداری شهرجدید هشتگرد – تلفن تماس : 02644266400-امور قراردادها مراجعه نمایند .

1)       نشانی محل واحدهای تجاری : شهرجدید هشتگرد

2)       مهلت فروش اسناد : از تاریخ 17/3/97 لغایت 24/3/97

3)       مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری (14:30 ) روز یکشنبه مورخ 27/3/97 واحد حراست .

4)       زمان گشایش پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 28/3/97

5)       در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)       شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

7)       هزینه درج آگهی و همچنین هزینه کارشناس رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده مزایده میباشد .

8)       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است .

9)       هزینه فروش اسناد 000/500 ریال میباشد .

 

Photo _2018-06-02_09-02-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

نظرات کاربران
نام:
آدرس ایمیل:
متن پیام:

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا